speakerguard

zadajte hľadaný výraz

Speaker guard

don’t let your speaker die

aktívna ochrana reproduktorov

Termická ochrana

Táto ochrana proti dlhodobejšiemu zaťaženiu detekuje jednosmerné napätie v signáli pre reproduk-

tor. Pokiaľ je toto napätie vyššie než 2,7 V, tak odpojí reproduktor. Táto ochrana je dôležitá pri poru-che zosilňovača, v súlade s normami chráni reproduktor proti nejakým javom, ktoré by mohli poško-

diť tepelné obvody reproduktora.

Ochrana pred jednosmerným napätím

Ochrana detekuje efektívne napätie. Je nastavená na úroveň o 2 dB nižšie než deklarovaná maximálna zaťažiteľnosť pripojenej reprosústavy a odpojuje reprosústavu, pokiaľ signál prekračuje nastavenú úroveň po dobu dlhšiu než niekoľko sekúnd.

Zajímavé odkazy

Predstavujeme Speaker guard

NETCUBE.CZ


Flash website powered by MotoCMS - a Flash Templates provider.